Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Nhật về chữ viết, ngữ pháp, từ vựng.
Today: 24-03-2017 13:09:53

Xưng hô trong tiếng Nhật

Bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn chung nhất về cách xưng hô trong tiếng Nhật và ghi nhớ...