Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Nhật về chữ viết, ngữ pháp, từ vựng.
Today: 19-02-2019 00:17:37

Bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana

Học bảng chữ cái và cách phát âm là bước đầu tiên của việc học tiếng Nhật. Hiragana là...