Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Nhật về chữ viết, ngữ pháp, từ vựng.
Today: 20-01-2018 08:15:36

Các bước xin việc làm thêm tại Nhật

Cùng Trường Nhật ngữ SGV tìm hiểu về các bước xin việc làm thêm tại Nhật Bản nhé.