Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Nhật về chữ viết, ngữ pháp, từ vựng.
Today: 18-01-2019 19:08:20

Bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana

Học bảng chữ cái và cách phát âm là bước đầu tiên của việc học tiếng Nhật. Hiragana là...