Home » Kiến thức tiếng Hàn được biên soạn bởi giáo viên trường SaiGon Vina.
Today: 23-09-2017 03:33:40

Ngữ pháp tiếng Hàn (으)ㄹ 수가 있어야지요

Vĩ tố dạng định ngữ -(으)ㄹ+ Danh từ phụ thuộc 수 + Trợ từ-가 + Vị từ 있다 + Vĩ tố...