Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Pháp, Nga, Đức, Lào, Thái, Khmer, Tây Ban Nha.
Today: 26-06-2017 00:26:05

Cách sử dụng thì quá khứ thể hoàn thành và chưa...

Thì quá khứ trong tiếng Nga được chia làm hai loại dựa vào thể của động từ: chưa hoàn...

Related news