Home » Ngoại ngữ SGV Quận Phú Nhuận thông báo lịch tổng khai giảng
Today: 23-10-2021 17:22:47

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngoại ngữ SGV Quận Phú Nhuận thông báo lịch tổng khai giảng

(Ngày đăng: 07-05-2021 15:02:54)
           
Lịch khai giảng tháng 05/2021 khóa học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, học phí 650.000đ 1 tháng, LH: 0902 516 288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai

Chi tiết lịch khai giảng tháng 05/2021 tại SGV Phú Nhuận, HCM khoá học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

 1. Khoá học tiếng Anh:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG ANH
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Giao tiếp level A Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 19/05/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 11/05/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 15/05/2021
TOEIC A2 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 22/05/2021
Pre-TOEIC Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 25/05/2021
Pre-IELTS Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 29/05/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 14/05/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 17/05/2021
Giao tiếp đi làm starter Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 26/05/2021
Giao tiếp level B Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 28/05/2021
Movers J5 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 20/05/2021

2. Khoá học tiếng Hoa:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HOA
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 19/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 14/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 26/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 17/05/2021
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19:30 - 21:00) 21/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 7 - Chủ nhật 23/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:09 29/05/2021

3. Khoá học tiếng Hàn:

Thông báo: Khai giảng khóa học và luyện thi tiếng Hàn xuất khẩu lao động EPS-TOPIK 2020. LH: 0902.516.288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai để được tư vấn.

Ghi chú: nhận hồ sơ đăng ký học và luyện cho kỳ thi TOPIK I cấp 1 dành cho cô dâu lấy chồng Hàn Quốc, học tại cơ sở 1 thành phố Hồ Chí Minh và có chỗ ở nội trú.

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HÀN
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 15/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 17/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 26/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 22/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (8:00 - 9:30) 25/05/2021
Trung cấp A3.2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 28/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 19/05/2021
Trung cấp A3.1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 31/05/2021

4. Khoá học tiếng Nhật:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG NHẬT
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 14/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 21/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 27/05/2021
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19:30 - 21:00) 26/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 7 - Chủ nhật 16/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 15/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 22/05/2021

Ghi chú: Các bạn học viên đăng ký trước ngày khai giảng để nhà trường xếp lớp.

Đăng ký và học tại: 629 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, tp.HCM

LH: 0902 516 288, thầy Tuấn hoặc cô Mai để biết rõ thông tin chi tiết lịch khai giảng tại ngoại ngữ SGV Phú Nhuận, TP.HCM

Nguồn: https://www.sgv.edu.vn/

Related news