Home » Ngoại ngữ SGV Quận Phú Nhuận thông báo lịch tổng khai giảng
Today: 16-04-2021 06:06:36

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngoại ngữ SGV Quận Phú Nhuận thông báo lịch tổng khai giảng

(Ngày đăng: 10-04-2021 11:39:04)
           
Lịch khai giảng tháng 04/2021 khóa học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, học phí 650.000đ 1 tháng, LH: 0902 516 288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai

Chi tiết lịch khai giảng tháng 04/2021 tại SGV Phú Nhuận, HCM khoá học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật.

 1. Khoá học tiếng Anh:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG ANH
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Giao tiếp level A Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 19/04/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 15/04/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 22/04/2021
TOEIC A2 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 22/04/2021
Pre-TOEIC Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 27/04/2021
Pre-IELTS Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 29/04/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 14/04/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 16/04/2021
Giao tiếp đi làm starter Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 26/04/2021
Giao tiếp level B Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 28/04/2021
Movers J5 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 20/04/2021

2. Khoá học tiếng Hoa:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HOA
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 19/04/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 14/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 26/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 17/04/2021
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19:30 - 21:00) 21/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 7 - Chủ nhật 24/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:09 29/04/2021

3. Khoá học tiếng Hàn:

Thông báo: Khai giảng khóa học và luyện thi tiếng Hàn xuất khẩu lao động EPS-TOPIK 2020. LH: 0902.516.288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai để được tư vấn.

Ghi chú: nhận hồ sơ đăng ký học và luyện cho kỳ thi TOPIK I cấp 1 dành cho cô dâu lấy chồng Hàn Quốc, học tại cơ sở 1 thành phố Hồ Chí Minh và có chỗ ở nội trú.

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HÀN
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 15/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 21/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 26/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 22/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (8:00 - 9:30) 24/04/2021
Trung cấp A3.2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 28/04/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 19/04/2021
Trung cấp A3.1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 23/04/2021

4. Khoá học tiếng Nhật:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG NHẬT
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 14/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 21/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 27/04/2021
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19:30 - 21:00) 26/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 7 - Chủ nhật 17/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 15/04/2021
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 22/04/2021

Ghi chú: Các bạn học viên đăng ký trước ngày khai giảng để nhà trường xếp lớp.

Đăng ký và học tại: 629 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, tp.HCM

LH: 0902 516 288, thầy Tuấn hoặc cô Mai để biết rõ thông tin chi tiết lịch khai giảng tại ngoại ngữ SGV Phú Nhuận, TP.HCM

Nguồn: https://www.sgv.edu.vn/

Related news