Home » Ngoại ngữ SGV Linh Xuân, Thủ Đức thông báo lịch tổng khai giảng
Today: 09-08-2020 18:51:43

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngoại ngữ SGV Linh Xuân, Thủ Đức thông báo lịch tổng khai giảng

(Ngày đăng: 03-08-2020 15:01:04)
           
Lịch khai giảng tháng 08/2020 khoá học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, học phí 650.000đ 1 tháng, LH: 0902 516 288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai

Chi tiết lịch khai giảng tháng 08/2020 tại SGV Linh Xuân, Thủ Đức, HCM khoá học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật.

1. Khoá học tiếng Anh:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG ANH
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Giao tiếp cơ bản Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 08/08/2020
Giao tiếp cơ bản Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 15/08/2020
Giao tiếp cơ bản Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 03/08/2020
Giao tiếp cơ bản Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 10/08/2020
Tiếng Anh trẻ em Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 13/08/2020
Giao tiếp cấp độ A Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 03/08/2020

2. Khoá học tiếng Hoa:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HOA
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 15/08/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 08/08/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 15/08/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 03/08/2020
Tiếng Hoa trẻ em Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 13/08/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 15/08/2020

3. Khoá học tiếng Hàn:

Thông báo: Khai giảng khóa học và luyện thi tiếng Hàn xuất khẩu lao động EPS-TOPIK. LH: 0902.516.288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai để được tư vấn.

Ghi chú: nhận hồ sơ đăng ký học và luyện cho kỳ thi TOPIK I cấp 1 dành cho cô dâu lấy chồng Hàn Quốc, học tại cơ sở 1 thành phố Hồ Chí Minh và có chỗ ở nội trú.

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HÀN
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 15/08/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 08/08/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 03/08/2020
Tiếng Hàn trẻ em Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 13/08/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 15/08/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 03/08/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 12/08/2020

4. Khoá học tiếng Nhật:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG NHẬT
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 10/08/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 03/08/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 15/08/2020
Tiếng Nhật trẻ em Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 13/08/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 13/08/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 12/08/2020

Ghi chú: Các bạn học viên đăng ký trước ngày khai giảng để nhà trường xếp lớp.

Học tại 163E đường số 11 (Truông Tre cũ), tổ 10, khu phố 4, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, tp.HCM

LH: 0902 516 288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai để biết rõ thông tin chi tiết lịch khai giảng tại ngoại ngữ SGV Linh Xuân, Thủ Đức, tp.HCM

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news