Home » Lịch khai giảng khoá tiếng Trung Tp.HCM
Today: 02-04-2020 19:58:06

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Lịch khai giảng khoá tiếng Trung Tp.HCM

(Ngày đăng: 23-03-2020 13:57:58)
           
Thông báo chi tiết lịch tổng khai giảng lớp tiếng Trung mới nhất tại ngoại ngữ Sài Gòn Vina ở Tp. HCM, khoá tiếng Trung vỡ lòng, căn bản, nâng cao, luyện thi chứng chỉ HSK, gv người Hoa kinh nghiệm.

Hệ thống ngoại ngữ Sài Gòn Vina thông báo lịch tổng khai giảng khoá học tiếng Trung sớm nhất ở Tp. Hồ Chí Minh tại Quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú, Hóc Môn, Thủ Đức, Quận 4, Quận 6, Quận 7, Quận 9, Quận 12.

LH: 0902 516 288 - Địa chỉ dạy tiếng Trung ở Tp. HCM

1.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q.Phú Nhuận:

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 11/03/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 18/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 11/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 12/03/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 11/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 7 - Chủ nhật 10/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 12/03/2020

2.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q.Bình Thạnh:

+ Cơ sở: 374 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 12/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 12/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 18/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 16/03/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 09/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 7 - Chủ nhật 07/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (9h30 - 11h) 09/03/2020
Sơ cấp A3 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 13/03/2020

+ Cơ sở: 363 - 365 Phạm Văn Đồng, P.11, Q.Bình Thạnh

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 11/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 09/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 14/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 12/03/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 13/03/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 09/03/2020
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 07/03/2020

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung ở Tp. HCM - Ngoại ngữ Sài Gòn Vina

3.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q.Tân Phú:

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 12/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 12/03/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 09/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 16/03/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 09/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 11/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (8h - 9h30) 11/03/2020

4.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q.Thủ Đức:

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 14/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 12/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 09/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 11/03/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 09/03/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 16/03/2020

5.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q.Hóc Môn:

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 09/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 11/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 12/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 12/03/2020
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 10/03/2020

6.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q 4

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 12/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 10/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 09/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 12/03/2020
Cấp tốc 1 Thứ 2 - 6 (18h - 19h30) 13/03/2020
Trung cấp B1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 09/03/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 11/03/2020

7.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q 6

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 11/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 16/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 17/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 12/03/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 09/03/2020
Sơ cấp A3 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 13/03/2020

8.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q 7

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 13/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 12/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (9h30 - 11h) 09/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 16/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 7 - Chủ nhật 11/03/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 11/03/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 11/03/2020
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (19h - 20h30) 14/03/2020
Sơ cấp A3 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h00) 11/03/2020
Sơ cấp A3 Thứ 3,5,7 (18h - 20h30) 12/03/2020
Cấp tốc 3 Thứ 2 - 6 (18h - 19h30) 09/03/2020

9.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q 9

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 10/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 20/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 12/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 10/03/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 09/03/2020
Sơ cấp A3 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 23/03/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 13/03/2020

10.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q 12

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 09/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 11/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 10/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 14/03/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 09/03/2020
Sơ cấp A1 Thứ 7 - Chủ nhật 14/03/2020

&a

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news