Home » Lịch khai giảng khoá tiếng Trung Tp.HCM
Today: 22-09-2020 10:37:46

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Lịch khai giảng khoá tiếng Trung Tp.HCM

(Ngày đăng: 18-09-2020 09:42:44)
           
Ngoại ngữ Sài Gòn Vina, lịch khai giảng lớp tiếng Trung giao tiếp vỡ lòng, sơ cấp, nâng cao, lớp luyện HSK 2, 3, 4, 5 cấp tốc, lớp cho trẻ em, người lớn, theo lớp, kèm riêng, giáo viên 100% người Hoa, đảm bảo.

Hệ thống ngoại ngữ Sài Gòn Vina thông báo lịch tổng khai giảng khoá học tiếng Trung sớm nhất ở thành phố Hồ Chí Minh tại quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú, Hóc Môn, Thủ Đức, quận 4, quận 6, quận 7, quận 9, quận 12.

Liên hệ: 0902 516 288 - Địa chỉ dạy tiếng Trung ở tp.HCM

1.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung quận Phú Nhuận

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 07/09/2020
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 15/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 28/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 19/09/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 21/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 7 - Chủ nhật 19/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 17/09/2020

2.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung quận Bình Thạnh

+ Cơ sở: 374 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 11/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 16/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 19/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 12/09/2020
Trung cấp B1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 25/09/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 11/09/2020
Cấp tốc 2 Thứ 2,4,6 (10:00 - 11:30) 21/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 7 , chủ nhật (9:30 - 11:30) 28/09/2020

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung ở Tp. HCM - Ngoại ngữ Sài Gòn Vina

3.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung quận Tân Phú

 

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 26/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 08/09/2020
Sơ cấp A3 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 23/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 21/09/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 23/09/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 30/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 09/09/2020
Trung cấp B1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 28/09/2020
Cấp Tốc

Thừ 2,4,6 (19:30 - 21:00)

Thứ 3,5 (18:00 - 19:30)

23/09/2020

4.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung quận Thủ Đức

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 19/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 12/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 21/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 14/09/2020
Tiếng Hoa trẻ em Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 19/09/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 18/09/2020

5.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung quận Hóc Môn

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 21/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 14/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 12/09/2020
Tiếng Hoa trẻ em Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 19/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 08/09/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 21/09/2020

6.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Quận 4

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 19/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 07/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 07/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 26/09/2020
Cấp tốc 1 Thứ 2 - 6 (18h - 19h30) 14/09/2020
Tiếng Hoa trẻ em Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 18/09/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 21/09/2020

7.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Quận 6

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 14/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 09/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 12/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 19/09/2020
Giao tiếp cấp tốc 1 Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 14/09/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 11/09/2020

8.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Quận 7

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 26/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 19/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 21/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 21/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ  2,4,6 (9h30 - 11h) 18/09/2020
Cấp tốc A2 Thứ 2 - 6 (18h - 19h30) 21/09/2020
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 15/09/2020
Trung cấp B1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 25/09/2020
Cấp tốc A1 Thứ 2 - 6 (18h - 19h30) 08/09/2020

9.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Quận 9

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 11/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 07/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 26/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 14/09/2020
Tiếng Hoa trẻ em Thứ 3,5,7 ( 18h - 19h30) 19/09/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 18/09/2020
Sơ cấp A3 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 07/09/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 07/09/2020

10.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Quận 12

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 28/09/2020
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 08/09/2020
Trung cấp B3 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 08/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 26/09/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19:30 - 21:00) 23/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 19/09/2020
Trung cấp B1 Thứ 2,4,6 (8:00 - 9:30) 19/09/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 24/09/2020

Trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn Vina còn nhận dạy tiếng Trung 1 kèm 1, kèm theo nhóm từ 3 - 5 học viên, đăng ký học ngay, giáo viên kinh nghiệm người Hoa, đảm bảo giao tiếp nhanh, kèm luyện thi chứng chỉ HSK cấp tốc, dạy tiếng Việt cho người Trung Quốc.

Trụ sở chính: 629 Nguyễn Kiệm, Phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. HCM - đăng ký: 0902 516 288 - 0707074807 thầy Tuấn, cô Mai để biết chi tiết lịch khai giảng khoá tiếng Trung Sài Gòn Vina ở Tp. Hồ Chí

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn