Home » Lịch khai giảng khoá tiếng Trung Tp.HCM
Today: 08-07-2020 13:44:18

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Lịch khai giảng khoá tiếng Trung Tp.HCM

(Ngày đăng: 07-07-2020 15:10:13)
           
Thông báo chi tiết lịch tổng khai giảng lớp tiếng Trung mới nhất tại ngoại ngữ Sài Gòn Vina ở tp. HCM, khoá tiếng Trung vỡ lòng, căn bản, nâng cao, luyện thi chứng chỉ HSK, giáo viên người Hoa kinh nghiệm.

Hệ thống ngoại ngữ Sài Gòn Vina thông báo lịch tổng khai giảng khoá học tiếng Trung sớm nhất ở thành phố Hồ Chí Minh tại quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú, Hóc Môn, Thủ Đức, quận 4, quận 6, quận 7, quận 9, quận 12.

LH: 0902 516 288 - Địa chỉ dạy tiếng Trung ở tp.HCM

1.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung quận Phú Nhuận

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HOA
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 22/07/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 10/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 08/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 16/07/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 13/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 7 - Chủ nhật 21/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 09/07/2020

2.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung quận Bình Thạnh

+ Cơ sở: 374 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HOA
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 09/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 16/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 7 - Chủ nhật (8h - 10h) 18/07/2020
Sơ cấp A3  Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 14/07/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (9h30 - 11h) 10/07/2020

+ Cơ sở: 363 - 365 Phạm Văn Đồng, phường 11, quận Bình Thạnh

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 17/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 13/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 11/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 09/07/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 15/07/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 10/07/2020
Sơ cấp A3 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 16/07/2020

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung ở Tp. HCM - Ngoại ngữ Sài Gòn Vina

3.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung quận Tân Phú

Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 14/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 09/07/2020
Sơ cấp A3 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 08/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 10/07/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 06/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 06/07/2020

4.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung quận Thủ Đức

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 11/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 15/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 11/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 06/07/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 11/07/2020
Trung cấp B1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 06/07/2020

5.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung quận Hóc Môn

Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 13/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 06/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 11/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 09/07/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 10/07/2020

6.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q 4

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 11/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 06/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 13/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 07/07/2020
Cấp tốc 1 Thứ 2 - 6 (18h - 19h30) 11/07/2020
Trung cấp B1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 13/07/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 11/07/2020

7.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q 6

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 13/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 17/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 14/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 02/07/2020
Giao tiếp cấp tốc 1 Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 20/07/2020
Sơ cấp A3 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 18/07/2020

8.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q 7

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 11/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 14/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 15/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (8h - 9h30) 16/07/2020
Sơ cấp A3 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 10/07/2020
Giao tiếp cấp tốc 1 Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 17/07/2020

9.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q 9

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 01/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 08/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 11/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 09/07/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 06/07/2020
Sơ cấp A3 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 10/07/2020
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 10/07/2020

10.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q 12

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HOA
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 15/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 24/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 11/07/2020
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19h30 - 21h) 10/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 7 - Chủ nhật 19/07/2020
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 09/07/2020
Nguồn: https://saigonvina.edu.vn