Home » Thì hiện tại hoàn thành và Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Today: 05-03-2021 04:56:59

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thì hiện tại hoàn thành và Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

(Ngày đăng: 27-01-2021 20:51:24)
           
THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH cho chúng ta biết về cả quá khứ và hiện tại. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN nhấn mạnh tính liên tục không ngừng nghỉ của một hành động trong quá khứ kéo dài cho đến hiện tại và còn có thể tiếp diễn trong tương lai.

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành cho chúng ta biết về cả quá khứ và hiện tại. Dùng thì hiện tại hoàn thành cho hành động xảy ra trong một khoảng thời gian kéo dài đến hiện tại

- The shop has just opened.

Cửa hàng vừa mới mở cửa

- The post man hasn't come yet.

Người đưa thư chưa đến

- The visitors have arrived.

Các vị khách đã đến

- Have you ever ridden a horse?

Bạn đã bao giờ cưỡi ngựa chưa?

Các vị khách đã đến, có nghĩa là họ hiện tại đang ở đây

Đề cập đến hành động trong quá khứ mà không có thời gian xác định 

- We have seen that film.

Tôi đã xem bộ phim đó.

Diễn tả sự việc lặp lại nhiều lần từ quá khứ đến hiện tại.

- My father has read that novel twice.

Cha tôi đã đọc tiểu thuyết đó hai lần

SGV, Thì hiện tại hoàn thành và Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Nhấn mạnh tính liên tục không ngừng nghỉ của một hành động trong quá khứ kéo dài cho đến hiện tại và còn có thể tiếp diễn trong tương lai.

Thì này cũng như những thì hoàn thành tiếp diễn khác, thường đi với "for" và "since".

- He has been working for more than two hours. 

Nó làm việc liên tục trong hai giờ liền rồi

- I have been writing letters since 9 o'clock in the morning. 

Tôi viết thư từ 9 giờ sáng đến giờ

- He has been living here since 1984. 

Nó sống ở đây từ năm 1984

So sánh:

(a) I have taught for four hours today. Hôm nay tôi đã dạy bốn tiếng đồng hồ

(b) I have been teaching for four hours today. Hôm nay tôi dạy được bốn tiếng đồng hồ

Câu (a) dùng thì hiện tại hoàn thành để chỉ một hành động đã hoàn tất vào lúc nói và người này có thể không dạy liên tục trong bốn tiếng đồng hồ nhưng tổng cộng số giờ dạy của người này trong ngày là bốn tiếng.

Câu (b) dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để chỉ hoạt động dạy chưa hoàn tất, và người này đã dạy liên tục trong bốn tiếng đồng hồ mà không nghỉ hay làm công việc gì khác gián đoạn.

Bài viết Thì hiện tại hoàn thành và Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news