Home » Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn và quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Today: 16-04-2021 07:18:43

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn và quá khứ hoàn thành tiếp diễn

(Ngày đăng: 14-04-2021 14:39:42)
           
THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN diễn tả một hành động đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra và tiếp diễn, kéo dài cho đến một thời điểm nào đó trong tương lai.

Khi nào dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn?

Thông báo: Duy nhất trong năm từ ngày 10 - 19/4/2021, giảm học phí 25% còn 488.000đ 1 tháng khi đăng ký khoá học Anh, Hàn, Hoa, Nhật. LH: 0902 516 288 cô Mai. Chi tiết.

Giảm 25% Học Phí Tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật

Hình thức

Will(not) have been + V-ing

(Hình thức dùng cho mọi chủ từ).

Khi nào dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn diễn tả một hành động đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra và tiếp diễn, kéo dài cho đến một thời điểm nào đó trong tương lai.

By the end of the year, he will have been working in the office for ten years.

(Tính đến cuối năm, anh ta sẽ làm việc ở sở này được mười năm).

SGV, Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn và quá khứ hoàn thành tiếp diễn Khi nào dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn?

Hình thức

Have/Has (not) been +V-ing

I/We/You/They have(not)

He/She/It has(not)

Khi nào dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn?

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn diễn tả một hành động đã bắt đầu từ trước và cho đến một thời điểm nào đó trong quá khứ nó vẫn còn tiếp diễn

I had been studying for an hour when you came.

(Lúc anh đến tôi đã đang học được một tiếng đồng hồ).

When I saw him, he had been waiting for his friend over half an hour.

(Khi tôi thấy anh ta, anh ta đã đang đợi bạn anh ta hơn nửa tiếng đồng hồ).

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn thay cho thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong lời nói gián tiếp

He said that he had been living there since 1984.

(Anh ấy nói rằng anh ấy đã ở đó từ năm 1984).

I asked her what she had been doing since she arrived in England.

(Tôi hỏi cô ta đã làm gì từ khi đến nước Anh).

Bài viết Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn và quá khứ hoàn thành tiếp diễn được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news