Home » Spelling of, Ing and, ed form
Today: 16-04-2021 07:29:10

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Spelling of, Ing and, ed form

(Ngày đăng: 14-04-2021 14:39:33)
           
SPELLING OF - ING AND - ED FORM, động từ kết thúc bằng, nguyên âm + -e , Động từ kết thúc bằng: 1 nguyên âm + 1 phụ âm

SPELLING OF - ING AND - ED FORM

Thông báo: Duy nhất trong năm từ ngày 10 - 19/4/2021, giảm học phí 25% còn 488.000đ 1 tháng khi đăng ký khoá học Anh, Hàn, Hoa, Nhật. LH: 0902 516 288 cô Mai. Chi tiết.

Giảm 25% Học Phí Tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật

1. Động từ kết thúc bằng.

nguyên âm+ "-e"

(A) hope .......hoping........hoped, date ...........dating.........dated, injure.........injuring......injured 

Đuôi -ING: Bỏ "-e" thêm "-ing". (**)

Đuôi -ED: Chỉ thêm "-d".

2. Động từ kết thúc bằng: 1 nguyên âm+ 1 phụ âm.

Động từ 1 âm tiết

(B) stop.....stopping.....stopped, rob..........robbing.....robbed, beg.........begging.....begged,

(C) rain.....raining......rained, fool........fooling........fooled, dream.....dreaming....dreamed

Động từ 2 âm tiết.

(D) 'listen......listening....listened, offer..........offering......offered, open.........opening......opened

(E) be'gin.....beginning....began, prefer.......preferring.....preferred, control.....controlling...controlled

Động từ một âm tiết:

1 nguyên âm> 2 phụ âm. (b)

Tức động từ chỉ có 1 nguyên âm, ta gấp đôi phụ âm khi thêm -ING hoặc -ED.

2 nguyên âm> 1 phụ âm. (c)

Động từ 2 âm tiết:

Trọng âm đầu > 1 phụ âm.(d)

Trọng âm sau> 2 phụ âm. (e)

SGV, Spelling of, Ing and, ed form 3, Động từ kết thúc bằng 2 phụ âm.

(F) start......starting.......started, fold.........folding.........folded, demand...demanding...demanded

Động từ kết thúc bằng 2 phụ âm, thêm -ING và -ED như bình thường.

4, Động từ kết thúc bằng "-y".

(G) enjoy...enjoying...enjoyed, pray.....praying.....prayed, buy....buying......bought

(H) study....studying....studied, try....trying....tried, reply....replying....replied

Trước "-y" là một nguyên âm, giữ nguyên "-y".  (g)

Trước "-y" là một phụ âm: Giữ nguyên "-y" + "-ING". Chuyển "-y" thành "-i" +"-ED"  (h)

5, Động từ kết thúc bằng "-ie".

(I) die.....dying......died, lie.......lying.......lied

Đuôi "-ING": 

Đổi "-ie" thành "-y"+"-Ing".

Đuôi "-ED": Thêm "-d". 

Bài viết Spelling of, Ing and, ed form được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news