Home » Quá khứ tiếp diễn - past progressive
Today: 16-04-2021 07:20:19

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Quá khứ tiếp diễn - past progressive

(Ngày đăng: 14-04-2021 14:39:29)
           
QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST PROGRESSIVE, S + Was/were(not) + V_ing, She was watching TV at 8 p.m yesterday. They were playing football at 8 a.m morning yesterday.

QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST PROGRESSIVE

Thông báo: Duy nhất trong năm từ ngày 10 - 19/4/2021, giảm học phí 25% còn 488.000đ 1 tháng khi đăng ký khoá học Anh, Hàn, Hoa, Nhật. LH: 0902 516 288 cô Mai. Chi tiết.

Giảm 25% Học Phí Tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật

1. Hình thức

S + Was/were(not) + V_ing

She was watching TV at 8 p.m yesterday.

They were playing football at 8 a.m morning yesterday.

Wh + was/were (not) + S + Ving ? 

Was/were (not) + S + Ving?

What were you doing at 7 p.m yesterday? -> I was cooking at the that time.

SGV, Quá khứ tiếp diễn - past progressive Were you working in the garden at this time last week.

Note: He, she, it + was; I, You, We, They + were.

2. Khi nào dùng thì quá khứ tiếp diễn.

Thì quá khứ diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm quá khứ xác định hoặc là hành động đang diễn ra suốt một khoảng thời gian trong quá khứ.

What were you doing at eight o'clock yesterday evening?

When I got up this morning, the sun was shining, and the bird was singing.

I was painting all day yesterday

They were quarrelling the whole time they were together.

Thì quá khứ tiếp diễn cũng được dùng để đề cập đến hành động hay sự kiện đang xảy ra trong quá khứ thì một hành động khác xảy ra làm gián đoạn.

Tom burnt his hand when he was cooking the dinner.

While I was working in the garden, I hurt my back.

3. Một số trạng từ thường dùng với thì quá khứ tiếp diễn

This time last year/ month/ week; At the poit time in the past.

Bài viết Quá khứ tiếp diễn - past progressive được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news