Home » Will be able to & Be going to be able to
Today: 16-04-2021 06:25:31

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Will be able to & Be going to be able to

(Ngày đăng: 14-04-2021 14:39:22)
           
WILL BE ABLE TO & BE GOING TO BE ABLE TO - Ngay sau trợ động từ ta không được dùng một trợ động từ khác.

Cách dùng Will be able to & Be going to be able to

Thông báo: Duy nhất trong năm từ ngày 10 - 19/4/2021, giảm học phí 25% còn 488.000đ 1 tháng khi đăng ký khoá học Anh, Hàn, Hoa, Nhật. LH: 0902 516 288 cô Mai. Chi tiết.

Giảm 25% Học Phí Tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật

Incorrect:

Lan will can help you tomorrow.

SGV, Will be able to & Be going to be able to Ngay sau trợ động từ ta không được dùng một trợ động từ khác.

Xem ví dụ: sau "will" (trợ động từ), không được dùng "Can" (trợ động từ).

Correct:

Lan will be able to help you tomorrow.

(Lan có khả năng mai sẽ tới giúp anh).

Tuy nhiên, một trợ động từ lại có thể theo sau bởi một cụm trợ động từ khác như "be able to" và "have to".

Ví dụ:Trợ động từ "Will" đi với cụm trợ động từ "be able to".

Correct:

Dung isn't going to be able to help you tomorrow.

(Dung có thể mai sẽ không qua giúp anh được).

Có thể dùng một cụm trợ động từ với một trợ động từ khác.

Ví dụ: Sau cụm trợ động từ "be going to" là cụm trợ động từ "be able to".

Bài viết Will be able to & Be going to be able to được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news