Home » Would+ bare - Infinitive
Today: 16-04-2021 06:49:45

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Would+ bare - Infinitive

(Ngày đăng: 14-04-2021 14:39:09)
           
WOULD+ BARE - INFINITIVE, When I was a child, my father would read, me a story at night before bedtime. Khi tôi còn nhỏ, bố thường đọc cho tôi nghe

WOULD+ BARE - INFINITIVE

Thông báo: Duy nhất trong năm từ ngày 10 - 19/4/2021, giảm học phí 25% còn 488.000đ 1 tháng khi đăng ký khoá học Anh, Hàn, Hoa, Nhật. LH: 0902 516 288 cô Mai. Chi tiết.

Giảm 25% Học Phí Tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật

A. When I was a child, my father would read me a story at night before bedtime.

Khi tôi còn nhỏ, bố thường đọc cho tôi nghe một câu chuyện trước khi tôi đi ngủ.

SGV, Would+ bare - Infinitive B. When I was a child, my father used to read me a story at night before bedtime.

Khi còn nhỏ, bố thường đọc cho tôi nghe một câu chuyện trước khi tôi đi ngủ.

Dùng "Would" chỉ về một hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ. Cách dùng này của 

"Would" giống với "Used to".

Ví dụ (a) và (b) giống nghĩa nhau.

C. I used to live in California.

Tôi đã từng sống ở California, nhưng bây giờ thì không.

D. He used to be a star movie.

Trước kia anh ấy từng là diễn viên điện ảnh.

Dùng "Used to" cho một tình huống đã từng tồn tại trong quá khứ nhưng đến nay thì không còn (xem ví dụ c).

"Would" chỉ dùng với nghĩa một hành động lặp đi lặp lại như một thói quen trong quá khứ.

Bài viết Would+ bare - Infinitive được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news