Home » So sánh nhất trong tiếng Anh
Today: 09-04-2020 14:15:47

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

So sánh nhất trong tiếng Anh

(Ngày đăng: 06-04-2020 11:33:40)
           
Ví dụ và cách dùng The longest river in the world - What is the longest river in the world? (Sông nào dài nhất trên thế giới)?

Ví dụ và cách dùng the longest river in the world

a. Ví dụ:

Đăng ký ngay, giảm 25% học phí KHÓA HỌC khai giảng SAU DỊCH What is the longest river in the world?

Sông nào dài nhất trên thế giới?

Which is the tallest building in the world?

Tòa nhà nào là tòa nhà cao nhất trên Thế giới?

Titan is the largest satellite of all.

Titan là vệ tinh nhân tạo lớn nhất.

b. Cách dùng:

+ Dùng với các cụm "in the world, of the year, ...."

Dùng để so sánh một đối tượng với cả nhóm đối tượng.

Yesterday is the hottest day of the year.

Hôm qua là ngày nóng nhất trong năm.

This hotel is the cheapest in town.

=This hotel is the cheapest hotel in town.

Khách sạn này là khách sạn rẻ nhất trong thị trấn.

+ Dùng với thì hiện tại hoàn thành:

The film was really boring. It was the most boring film I've ever seen.

Bộ phim thật là chán. Nó là bộ phim chán nhất mà tôi từng xem.

He is the most patient person I've ever met.

Anh ấy là người kiên nhẫn nhất mà tôi từng gặp.

Peter is the least aggressive person I know.

Peter là người ít thô lỗ nhất tôi từng gặp.

+ Trong so sánh nhất, ta thường dùng "In" với danh từ chỉ nơi chốn.

We had a nice room.It was one of the best in the hotel.

Chúng tôi có một căn phòng đẹp. Đó là một trong những phòng tốt nhất trong khách sạn.

+ Với một khoảng thời gian, ta dùng "Of":

What was the happiest day of your life?

Ngày nào là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời bạn?

Yesterday was the hottest day of the year.

Hôm qua là ngày nóng nhất trong năm.

Bài viết So sánh nhất trong tiếng Anh được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news