Home » Gravitate to/ toward(s) sb/ sth là gì?
Today: 27-05-2020 05:28:42

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Gravitate to/ toward(s) sb/ sth là gì?

(Ngày đăng: 20-04-2020 09:59:46)
           
Gravitate to/ toward(s) sb/ sth là cụm từ mang sức hấp dẫn, thu hút bởi một cái gì đó hay ai đó hoặc di chuyển theo hướng một cái gì đó hoặc ai đó.

Gravitate /ˈɡrævɪteɪt/: hướng về, đổ về, bị hút về.

As a kid, she was a superior all-around athlete, eventually gravitating to golf at age 14.

Khi còn là một đứa trẻ, cô là một vận động viên toàn năng vượt trội, cuối cùng đã bị hấp dẫn khi chơi golf ở tuổi 14.

Sài Gòn Vina, Gravitate to/ toward(s) sb/ sth  là gì Gravitate to/ toward(s) sb/ sth: hấp dẫn, thu hút.

To be attracted to something or someone, or to move in the direction of something or someone.

Bị thu hút bởi một cái gì đó hoặc ai đó, hoặc di chuyển theo hướng của một cái gì đó hoặc ai đó.

Ex: The best players always gravitate towards clubs which pay the best money.

Những cầu thủ giỏi nhất luôn bị hút về phía những câu lạc bộ trả tiền tốt nhất.

Ex: Susie always gravitates towards the older children in her playgroup.

Susie luôn hướng về những đứa trẻ lớn hơn trong nhóm chơi của mình.

Ex: Customers gravitate to the products that best reflect their social status.

Khách hàng hấp dẫn các sản phẩm phản ánh đúng nhất tình trạng xã hội của họ.

Ex: They're gravitating to a large noisy mechanical crudely-lit fairground.

Họ đang bị hấp dẫn đến một khu hội chợ ồn ào đầy ánh sáng.

Tài liệu tham khảo: Oxford Phrasal Verbs by Oxford University Press. Bài viết gravitate to/ toward(s) sb/ sth là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news