Home » Fall down, fall down on sth là gì?
Today: 22-05-2022 21:49:52

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Fall down, fall down on sth là gì?

(Ngày đăng: 03-03-2022 13:55:43)
           
Fall down ngã xuống mặt đất khi cơ thể bị mất thăng bằng ngoài ý muốn hay nói về một ý kiến, hành động không đúng. Fall down on sth thể hiện làm việc gì đó không đúng hoặc không thành công.

Fall down /fɔːl, daʊn/: ngã xuống đất hay ngã từ trên cao xuống.

To suddenly stop standing.

Bất chợt không đứng nữa.

Fall down, fall down on sth là gìEx: Her legs were so weak that she fell down on her knees.

Đôi chân của cô ấy rất yếu làm cô ấy ngã khụy xuống.

To drop to the ground.

Hạ thấp xuống mặt đất.

Ex: A lump of the ceiling fell down.

Một phần của trần nhà bị trũng xuống.

To be in extremely bad condition.

Trong một điều kiện cực kì tồi tệ.

Ex: It’s a beautiful house but it’s falling down.

Nó là một ngôi nhà đẹp nhưng lại đang xuống cấp rồi.

To be shown to be not true or not good enough.

Thể hiện một ý kiến, một phương thức, hành động không đúng hoặc không đủ tốt.

Ex: That’s where the theory falls down.

Lý luận không ổn ở phần đó.

Fall down on sth.

To fail to do sth correctly or successfully.

Làm việc gì không đúng hoặc không thành công.

Ex: The suggestion was that he was falling down on the job.

Sự nói khéo ở đây là anh ấy đang không thành công với công việc.

Tài liệu tham khảo: Oxford Phrasal Verbs by Oxford University Press. Bài viết fall down, fall down on sth là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news