Home » Mutation là gì?
Today: 22-05-2022 20:39:55

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Mutation là gì?

(Ngày đăng: 03-03-2022 13:55:02)
           
Mutation là những biến đổi bất thường trong vật chất di truyền ở cấp độ phân tử ADN dẫn đến sự biến đổi đột ngột của một hoặc một số tính trạng.

Mutation /mjuːˈteɪ.ʃən/: đột biến.

The way in which genes change and produce permanent differences.

Mutation là gìCách thức gen thay đổi và tạo ra sự khác biệt vĩnh viễn.

Ex: It is well known that radiation can cause mutation.

Người ta biết rằng bức xạ có thể gây đột biến.

Ex: Environmental pressures encourage genes with certain mutations to persist and others to die out.

Áp lực môi trường khuyến khích các gen với các đột biến nhất định tồn tại và các gen khác sẽ chết.

Ex: These plants carry the mutation for red flowers.

Những cây này mang đột biến cho hoa màu đỏ.

Ex: Researchers have discovered that mutation can produce alterations in the descendants of plants and animals.

Các nhà nghiên cứu khám phá rằng sự đột biến có thể làm thay đổi các thế hệ sau của động thực vật.

Ex: Vemurafenib is suitable for about half of patients with advanced melanoma as it targets tumours that express a certain gene mutation.

Thuốc vemurafenib phù hợp với khoảng nửa số bệnh nhân có khối u ác tính di căn vì nó nhắm đến khối u chứa đột biến gen.

Ex: Scientists in Hong Kong believe the bacteria may be spreading more quickly than usual due to a genetic mutation.

Các nhà khoa học ở Hồng Kông cho rằng vi khuẩn có thể phát tán nhanh hơn bình thường do đột biến gen.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết mutation là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news