Home » Malaria là gì?
Today: 15-08-2022 14:35:30

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Malaria là gì?

(Ngày đăng: 03-03-2022 13:50:05)
           
Malaria là một bệnh nhiễm gây ra bởi ký sinh trùng Plasmodium, lây truyền từ người này sang người khác khi họ bị muỗi đốt, phổ biến ở các khu vực nhiệt đới và bán nhiệt đới.

Malaria /məˈleə.ri.ə/: bệnh sốt rét.

A disease that you can get from the bite of a particular type of mosquito.

malaria là gì Một căn bệnh mà bạn có thể mắc phải từ vết cắn của một loại muỗi đặc biệt.

Ex: We've started collecting data for malaria, Chagas disease and giardia from patients themselves.

Chúng tôi bắt đầu thu thập dữ liệu bệnh sốt rét, bệnh Chagas và sốt hải li từ các bệnh nhân.

Ex: I had seen the impact of the high prevalence of diseases like malaria, so I wanted to make medicines that would cure the sick.

Tôi đã thấy sự ảnh hưởng của các bệnh truyền nhiễm như sốt rét, nên tôi muốn tạo ra thuốc để trị bệnh.

Ex: Malnutrition, malaria, tuberculosis and other diseases limit average life expectancy to 50 years.

Nạn suy dinh dưỡng, bệnh sốt rét, lao phổi và những bệnh tật khác khiến tuổi thọ trung bình của người dân chỉ độ 50.

Ex: On the day we were to leave, Pedro came to pick me up but I was in bed with malaria.

Vào ngày khởi hành, lúc Pedro đến đón thì tôi lại nằm liệt giường vì bệnh sốt rét.

Ex: We've started the first malaria treatment programs they've ever had there.

Chúng tôi đã bắt đầu những chương trình chữa bệnh sốt rét đầu tiên.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết malaria là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news