Home » Idioms with bath, bathroom là gì?
Today: 22-05-2022 20:58:51

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Idioms with bath, bathroom là gì?

(Ngày đăng: 03-03-2022 13:49:48)
           
Bath một hộp nhựa, kim loại hoặc gốm dài chứa đầy nước để bạn có thể ngồi hoặc nằm trong đó để tắm. Bathroom phòng có bồn tắm và hoặc vòi sen và thường là nhà vệ sinh, nhưng khi kết hợp với từ khác sẽ mang nghĩa khác.

Bath /bɑːθ/: bồn tắm.

Ex: A long soak in a hot bath.

idioms with bath, bathroom là gì Ngâm mình trong bồn nước nóng.

Take a bath.

Lose a lot of money, for example on a business agreement or an investment.

Mất rất nhiều tiền, ví dụ như hợp đồng kinh doanh hoặc đầu tư.

Ex: Big investors sold their shares before the price crashed, but small investors took a bath.

Các nhà đầu tư lớn đã bán cổ phần của họ trước khi giá giảm, nhưng các nhà đầu tư nhỏ đã mất hợp đồng/ thua lỗ.

Bathroom /ˈbɑːθ.ruːm/: phòng tắm.

Ex: The house has four bedrooms and two bathrooms.

Ngôi nhà có bốn phòng ngủ và hai phòng tắm.

Go to the bathroom.

To pass liquid or solid waste material from your body.

Xử lý/ thải chất thải lỏng hoặc chất thải rắn từ cơ thể.

Ex: Oh, no! The dog went to the bathroom on the carpet.

Oh không, con chó đã thải chất thải lên tấm thảm.

Tư liệu tham khảo: Oxford Phrasal Verbs by Oxford University Press. Bài viết idioms with bath, bathroom là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news