Home » Pathogen là gì?
Today: 20-01-2022 23:58:21

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Pathogen là gì?

(Ngày đăng: 11-05-2021 11:42:45)
           
Pathogen là tác nhân gây bệnh, một vi sinh vật như virus, vi khuẩn, nấm... gây bệnh trong vật chủ. Các vật chủ có thể là động thực vật, con người hoặc các vi sinh vật khác.

Pathogen /ˈpæθ.ə.dʒən/: tác nhân gây bệnh, mầm bệnh.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Any small organism, such as a virus or a bacterium that can cause disease.

Pathogen là gì Bất kỳ sinh vật nhỏ nào, chẳng hạn như virus hoặc vi khuẩn có thể gây bệnh.

Ex: Pathogens have coexisted with animals and insects for many years without causing disease in humans.

Các tác nhân gây bệnh đã cùng tồn tại với động vật và côn trùng trong nhiều năm mà không hề lây lan sang người.

Ex: Within hours of the outbreak, he'd been sent blood samples to try and isolate the pathogenic cause.

Trong vòng vài giờ khi dịch bệnh bùng phát, anh ta đã gửi mẫu máu về đấy để thử và cô lập các mầm bệnh.

Ex: There's also some evidence that the healthy microbes on the coral can fight off the pathogen if the conditions are right.

Cũng có một số dẫn chứng rằng vi khuẩn khỏe mạnh trên san hô có thể tấn công lại mầm bệnh nếu có điều kiện phù hợp.

Ex: You could be carrying some kind of alien pathogen.

Có thể anh đang mang trong mình mầm bệnh ngoài hành tinh.

Ex: Fungi are the most destructive pathogens of plants.

Nấm là những sinh vật gây bệnh ở thực vật nguy hại nhất.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viêt pathogen là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news