Home » Phân biệt get up, get sth up
Today: 21-01-2022 00:30:15

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt get up, get sth up

(Ngày đăng: 11-05-2021 11:42:17)
           
Get thường được hiểu là để có được, nhận được, mua hoặc kiếm được một cái gì đó, nhưng get khi kết hợp với các từ khác thì sẽ mang một nghĩa khác.

Get /ɡet/: được, có được, kiếm được, lấy được.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Ex: How much did he get for his car? (How much money did he sell it for?).

phân biệt get up, get sth up Anh ta đã nhận được bao nhiêu cho chiếc xe của mình? (Anh ấy đã bán nó với giá bao nhiêu?).

Get up.

To stand after sitting, lying. 

Đứng sau khi ngồi, nằm.

Ex: Everyone got up when the President came in.

Mọi người đã đứng dậy khi chủ tịch đến.

To visit or travel to a place.

Thăm hoặc du lịch đến nơi nào đó.

Ex: When are you going to get up to Glasgow for a visit?

Khi nào bạn định du lịch ở Glasgow?

If the sea or the winds gets up, it increase in strength.

Nếu biển hoặc gió gets up, nó đã tăng lên về sức mạnh.

Ex: As the sun went down, a breeze got up.

Khi mặt trời lặn, gió đã nổi lên.

Get up, get sb up.

To get out of the bed, to make sb get out of the bed. 

Bước ra khỏi giường ngủ, làm ai đó bước ra khỏi giường ngủ.

Ex: What time do you usually get up? 

Bạn thường thức dậy lúc mấy giờ?

Get up, get up sth.

To climb to the top of sth such as a hill, steps.

Trèo lên đỉnh của cái gì đó như ngọn đồi, bậc thang.

Ex: We used ropes to get up the mountain.

Chúng tôi đã dùng dây thừng để leo lên đỉnh núi.

Tài liệu tham khảo: Oxford Phrasal Verbs by Oxford University Press. Bài viết phân biệt get up, get sh up được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news