Home » Phân biệt compare to or compare with
Today: 21-01-2022 00:17:12

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt compare to or compare with

(Ngày đăng: 11-05-2021 11:41:40)
           
Compare to dùng để mô tả, minh họa, để so sánh cái gì, việc gì. Compare with ám chỉ đến sự khác biệt giữa chất lượng, hoặc sự ganh đua, hoàn thành công việc.

Compare /kəmˈpeər/: minh họa, so sánh.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Động từ compare có nghĩa là so sánh, nhưng việc dùng cụm từ "compare to" và "compare with" đã gây nhiều tranh cãi. Trước đây giới từ "with" hay "to" đi với compare được phân định rõ ràng.

Sài Gòn Vina, Phân biệt compare to or compare with Compare with /kəmˈpeər wɪð/: khảo sát.

Dùng compare with khi xem xét, khảo sát để phát hiện những điểm giống nhau hay dị biệt.

Ex: Their gross national product compare poorly with that of neighbor nations.

Tổng sản phẩm quốc dân của họ so với các nước láng giềng thì tệ hại.

Compare to /kəmˈpeər tu/: so sánh với ai, cái gì.

Ex: She hasn't got anything compare it to.

Cô ấy không còn bất cứ cái gì để so sánh với cái đó.

Tuy nhiên, hiện nay việc dùng compare với nghĩa xem xét để tìm ra những điểm dị biệt hay những điểm giống nhau, người ta đều có thể dùng with hoặc to theo sau compare.

Compared with/ to him I am a bungler.

So với anh ta thì tôi là người vô tích sự.

Note:

"Be compared to" còn có một nghĩa: ví như, sánh như. Ta dùng khi nói rằng một người, một vật được xem là giống với người hay vật khác.

Ex: A computer virus can be compared to a biological virus.

Một virus của máy tính có thể ví như một virus sinh học.

Trong trường hợp này ta không dùng compare with.

Tài liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage. Bài viết phân biệt compare to or compare with được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news