Home » Phân biệt back or again
Today: 21-01-2022 00:10:06

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt back or again

(Ngày đăng: 11-05-2021 11:40:18)
           
Back là khi muốn nói đến việc trở lại tình huống trước đó, một chuyển động ngược với chuyển động trước đó hoặc những động thái tương tự như thế. Again đi với một động từ thường có hàm nghĩa một sự lặp lại.

Back or again.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Trong chức năng trạng từ, hai từ này được dùng với nghĩa khá tương tự nhau.

Sài Gòn Vina, phân biệt back or again Back (adv) /bæk/: (trả) lại, (lùi) lại, trở (lại).

Với một động từ, ta dùng back khi muốn nói đến việc trở lại tình huống trước đó, một chuyển động ngược với chuyển động trước đó hoặc những động thái tương tự như thế. Again không thường dùng với động từ theo cách này.

Please give me my book back.

Xin trả lại cuốn sách của tôi.

Ta không nói "Please give me my book again".

Again (adv) /əˈɡen/: lại nữa, một lần nữa.

Again đi với một động từ thường thì thường hàm nghĩa một sự lặp lại. Hãy so sánh cách dùng của again và back:

Ex: I don't thing she got your letter; you'd better write again.

Tôi không nghĩ rằng cô ấy đã nhận được thư anh, Anh nên viết lại bức thư khác thì hơn.

Ex: I wrote her many letters, but she never wrote back.

Tôi đã viết cho cô ấy biết bao nhiêu lá thư, nhưng cô ta không bao giờ hồi âm.

Về trật tự, ta cò thể đặt back giữa động từ và bổ ngữ của động từ đó (ngoại trừ bổ ngữ là một đại từ). Với again ta không thể làm như thế.

Take back your money, I don't need it.

Hãy lấy tiền của anh lại đi, tôi không cần.

Count the money again, please.

Làm ơn đếm lại tiền.

Ta không thể nói "count again the money".

Tài liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage. Bài viết phân biệt back or again được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news