Home » Phân biệt contagious, infectious
Today: 28-05-2020 07:38:06

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt contagious, infectious

(Ngày đăng: 22-04-2020 10:55:26)
           
Contagious, infectious đều là bệnh truyền nhiễm, nhưng contagious lây lan từ người này sang người khác do tiếp xúc với người hay vật bị bệnh, infectious tác nhân gây bệnh là do các vi sinh vật.

Contagious /kənˈteɪ.dʒəs/: bệnh truyền nhiễm có thể được bắt gặp bằng cách chạm vào người mắc bệnh hoặc một mảnh quần áo bị nhiễm bệnh.

Ex: The infection is highly contagious, so don't let anyone else use your towel.

saigonvina, Phân biệt contagious, infectious Nhiễm trùng rất dễ lây lan, vì vậy đừng để người khác sử dụng khăn của bạn.

Ex: Scarlet fever is highly contagious.

Sốt đỏ rất dễ lây.

A contagious person has a contagious disease.

Một người truyền nhiễm có một bệnh truyền nhiễm.

Ex: Keep him out of school until he's not contagious anymore.

Giữ anh ta ra khỏi trường cho đến khi anh ta không truyền nhiễm nữa.

Infectious /ɪnˈfek.ʃəs/: bệnh truyền nhiễm có thể dễ dàng truyền từ người này sang người khác, đặc biệt là qua không khí họ thở.

Ex: After the 21-day isolation period, Ebola survivors are no longer infectious.

Sau thời gian cách ly 21 ngày, những người sống sót sau Ebola không còn lây nhiễm.

Ex: Flu is highly infectious.

Cúm rất dễ lây nhiễm.

Tài liệu tham khảo: Oxford Phrasal Verbs by Oxford University Press. Bài viết phân biệt contagious, infectious được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news