Home » Phân biệt corner, corn và sweetcorn
Today: 25-05-2020 11:56:08

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt corner, corn và sweetcorn

(Ngày đăng: 22-04-2020 10:51:04)
           
Corner khoảng không gian ở chỗ tiếp giáp của hai cạnh và nằm phía trong hai cạnh, corn và sweetcorn hạt của thực vật (lúa mì, ngô, yến mạch) có thể được sử dụng để sản xuất bột.

Corner /ˈkɔː.nər/: góc, tức là nơi hai đường, hai cạnh, hai vách...gặp nhau.

Điểm lưu ý ở đây là cách dùng giới từ "on" hay "in" đi với corner.

Phân biệt corner, corn và sweetcorn Ta nói "on the corner" khi ám chỉ tới góc đường, nơi hai đường phố gặp nhau và ta dùng "in the corner" để chỉ đa số những trường hợp khác, như trong góc nhà, góc sân chơi.

Ex: There is a garage on the corner of the street.

Có một ga ra ở góc phố.

Ex: He is working in the corner of the classroom.

Anh ấy đang làm việc trong góc lớp.

Corn /kɔːn/: ngô, bắp và còn ám chỉ tất cả các loại ngũ cốc

Sweetcorn /ˈswiːt.kɔːn/: bắp, ngô.

Ex: A surplus of corn has helped depress the grain market.

Sự dư thừa của ngô đã giúp làm giảm thị trường ngũ cốc.

Ex: The situation for both maize and sweetcorn differs with crops being planted over a period of three months.

Tình hình cho cả ngô và ngô ngọt khác nhau với các loại cây trồng là được trồng trong khoảng thời gian ba tháng.

Tài liệu tham khảo: Oxford Phrasal Verbs by Oxford University Press. Bài viết phân biệt corner, corn và sweetcorn được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news