Home » Phân biệt grow up và bring up
Today: 25-05-2020 11:13:49

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt grow up và bring up

(Ngày đăng: 22-04-2020 11:03:05)
           
Grown up là sự chuyển dần từ nhỏ thành lớn, từ thơ ấu đến trưởng thành của một người hay động vật. Bring up là cụm từ chỉ sự nuôi nấng, dạy dỗ một ai từ nhỏ cho đến khôn lớn.

Grow up /ɡrəʊ ʌp/: lớn lên, trưởng thành.

Khi một người hay động vật grow up thì có nghĩa là người hay vật đó chuyển dần từ nhỏ thành lớn lên, từ thơ ấu đến trưởng thành.

sài Gòn Vina, phân biệt grow up và bring up Grow là động từ bất quy tắc (grow-grew-grown).

When I grow up, I want to be a lawyer.

Khi lớn lên, tôi muốn mình là một luật sư.

Ex: He's grown up quickly since going to secondary school.

Anh ấy lớn lên nhanh chóng kể từ khi đi học cấp hai.

Cần thận trọng để tránh nhầm lẫn giữa grow up với bring up.

 Bring up /brɪŋ ʌp/: nuôi nấng, dạy dỗ. 

Thí dụ như khi ta bring up một đứa trẻ, tức là ta nuôi nấng, chăm sóc nó cho đến khi khôn lớn.

Her mother died when she was a baby, and she was brought up by her aunt.

Mẹ cô ấy mất lúc cô còn bé và cô được một người dì nuôi nấng.

Ex: She brought up five children.

Cô nuôi năm đứa con.

Để bắt đầu nói về một chủ đề cụ thể.

Ex: Nobody was willing to bring up the subject of pay at the meeting.

Không ai sẵn sàng đưa ra chủ đề thanh toán tại cuộc họp.

Tài liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage. Bài viết phân biệt grow up và bring up được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn/

Related news