Home » Palate là gì?
Today: 18-08-2022 03:29:01

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Palate là gì?

(Ngày đăng: 03-03-2022 13:27:47)
           
Palate là vòm miệng, ngăn chia miệng với xoang mũi, gồm hai phần cứng và mềm, khi hoạt động phối hợp với các bộ phận khác ở miệng tạo thành âm thanh.

Palate /ˈpæl.ət/: vòm miệng.

The top part of the inside of your mouth.

Sài Gòn Vina, Palate là gì? Phần trên cùng của bên trong miệng của bạn.

Ex: After I drank a glass of water, I would take a couple of sips of juice, which put some flavor on my palate.

Sau khi uống một ly nước lọc, tôi đã uống vài ngụm nước trái cây để có chút hương vị trong miệng.

Ex: We'd always be served a palate cleanser at Sunday supper.

Chúng ta luôn phục vụ món khai vị vào những bữa tối ngày chủ nhật.

Ex: We used palate organ cultures as a model to study the effects of impaired shelf fusion on bone formation.

Chúng tôi đã sử dụng nuôi cấy cơ quan vòm miệng như một mô hình để nghiên cứu ảnh hưởng của phản ứng tổng hợp bị suy yếu trong sự hình thành xương.

Ex: I do not know whether the consultation on cleft lips and palates, which is going to take place, would have happened.

Tôi không biết liệu cuộc tư vấn về sứt môi và vòm miệng dự định diễn ra có xảy ra hay không.

Ex: We can educate our palates in the nutritionally right direction.

Chúng ta có thể học về khẩu phần ăn của mình theo hướng dinh dưỡng đúng đắn.

Ex: Humans have proportionately shorter palates and much smaller teeth than other primates.

Con người có vòm miệng ngắn tương xứng và răng nhỏ hơn nhiều so với các loài linh trưởng khác.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết palate là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news