Home » Phân biệt here or there
Today: 18-08-2022 02:32:14

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt here or there

(Ngày đăng: 03-03-2022 13:27:33)
           
Here dùng để chỉ nơi chốn mà người nói hay người viết đang ở đó, còn there thì ám chỉ những nơi khác. Hai từ này đồng âm nhưng dị nghĩa.

Here /hɪər/: ở đây, tại đây.

Ex: I've lived here for about two years.

Sài Gòn Vina, Phân biệt here or there Tôi đã sống ở đây khoảng hai năm.

Ex: I don't know anything about this, but I'm sure my colleague here can help you.

Tôi không biết gì về điều này, nhưng tôi chắc rằng đồng nghiệp của tôi ở đây có thể giúp bạn.

There /ðeər/: ở đó, ở kia.

Ex: The museum is closed today. We'll go there tomorrow.

Bảo tàng đóng cửa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến đó vào ngày mai.

Ex: The countryside around there is lovely.

Vùng quê quanh đó thật đáng yêu.

Ta dễ dàng so sánh here và there.

Ex: Hello, is David there? No, I'm sorry, he is not here.

Xin chào, có David ở đó không? Không, rất tiếc, anh ấy không có ở đây.

Ex: Don't stand out there in the cold, come in here and get warm.

Đừng đứng ở ngoài khi trời đang lạnh, hãy vào đây và sưởi ấm.

Here và there không dùng như những danh từ.

Ex: This place is terrible.

Ở đây kinh quá.

Ex: Did you like that place?

Bạn có thích nơi đó không?

Ex: Here they are!

Chúng đây rồi!

Tư liệu tham khảo: Dictionary of English Usage. Bài viết phân biệt here or there được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news