Home » Retina là gì?
Today: 22-05-2022 20:33:31

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Retina là gì?

(Ngày đăng: 03-03-2022 13:27:11)
           
Retina là võng mạc, mô tả lớp nhạy cảm với ánh sáng lót phía trong mắt, nằm gần xoang nhãn cầu chứa những tế bào hình que, hình nón và các sợi thần kinh liên quan.

Retina /ˈret.ɪ.nə/: võng mạc.

The area at the back of the eye that receives light and sends pictures of what the eye sees to the brain.

Sài Gòn Vina, Retina là gì? Khu vực phía sau mắt nhận được ánh sáng và gửi hình ảnh về những gì mắt nhìn thấy đến não.

Ex: The brain adds on a lot of information to what is going on in the signals that come from the retina.

Bộ não tiếp nhận rất nhiều thông tin thêm vào từ những thứ đang diễn ra trong tín hiệu đến từ võng mạc.

Ex: The retina chip that we designed sits behind this lens here.

Các chip võng mạc mà chúng tôi thiết kế được đặt sau thấu kính này.

Ex: The windows are actually caused by white blood cells moving through the capillaries along your retina's surface.

Những thấu kính này thực ra là những tế bào bạch cầu di chuyển qua các mao mạch trên bề mặt võng mạc.

Ex: The rod cells in your retina take over in low light conditions.

Các tế bào hình que trong võng mạc chịu trách nhiệm trong điều kiện ánh sáng yếu.

Ex: This displaced amacrine cell type is most frequently observed in the peripheral retina.

Loại tế bào amacrine di dời này được quan sát thường xuyên nhất ở võng mạc ngoại vi.

Ex: The injection site in the peripheral retina can be seen at the lower left corner.

Vị trí tiêm trong võng mạc ngoại vi có thể được nhìn thấy ở góc dưới bên trái.

Ex: The vitreous body helps hold the rest of the retina in place.

Dịch pha lê giúp giữ yên tại chỗ phần còn lại của võng mạc.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết retina là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news