Home » Vaccination là gì?
Today: 18-08-2022 02:41:59

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Vaccination là gì?

(Ngày đăng: 03-03-2022 12:33:48)
           
Vaccination là sự tiêm chủng, mô tả việc truyền chất kháng nguyên vào cơ thể nhằm kích thích hệ thống miễn dịch phát triển sự miễn dịch thích ứng đối với một căn bệnh.

Vaccination /ˌvæk.sɪˈneɪ.ʃən/: sự tiêm chủng.

The process or an act of giving someone a vaccine which is a substance put into a person's body to prevent them getting a disease.

Sài Gòn Vina, Vaccination là gì? Quá trình hoặc hành động tiêm vắc-xin, một chất được đưa vào cơ thể người để ngăn ngừa họ mắc bệnh.

Ex: All the children were given two vaccinations against measles.

Tất cả trẻ em được tiêm hai mũi chống sởi.

Ex: Flu vaccination is not recommended for children younger than 6 months.

Không nên tiêm phòng cúm cho trẻ dưới 6 tháng tuổi.

Ex: We will not have a vaccine or adequate supplies of an antiviral to combat bird flu.

Chúng ta sẽ không có vaccine hay cung cấp đủ thuốc kháng virus để chống lại cúm gia cầm.

Ex: I'd like to now switch to talk about another key shortcoming of today's vaccines and that is the need to maintain the cold chain.

Tôi xin chuyển sang trình bày về một khiếm khuyết khác của vaccine ngày nay đó chính là việc bảo quản lạnh.

Ex: So here's a comparison of several of these new vaccine technologies.

Đây là sự so sánh của vài công nghệ sản xuất vắc xin mới.

Ex: Mass vaccination programmes have almost removed infectious diseases from the mortality tables for children.

Các chương trình tiêm chủng hàng loạt đã gần như loại bỏ các bệnh truyền nhiễm khỏi bảng tỷ lệ tử vong cho trẻ em.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết vaccination là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news