Home » Phân biệt competence or competency
Today: 22-01-2021 14:14:33

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt competence or competency

(Ngày đăng: 13-01-2021 17:21:02)
           
Competence or competency cả hai đều có nghĩa là năng lực, khả năng, về tòa án thì có nghĩa thẩm quyền pháp lý về đời sống ở mức căn bản.

Competence (n) /'kɒmpɪtəns/: năng lực, khả năng, bản lĩnh.

Thông báo: Duy nhất trong năm từ ngày 13 - 26/01/2021, giảm học phí 60% còn 260.000đ 1 tháng khi đăng ký khoá học Anh, Hàn, Hoa, Nhật. LH: 0902 516 288 cô Mai. -> Chi tiết.

Giảm 60% Học Phí Mừng Xuân 2021

Competence thông dụng hơn do được dùng với ý nghĩa tổng quát, còn competency thông dụng trong lĩnh vực giáo dục và pháp luật, ta nói "a math competency test" (một cuộc trắc nghiệm khả năng toán học).

Phân biệt competence or competency Ex: We hired him because of his competence as a director.

Chúng tôi thuê mướn ông ấy do năng lực làm giám đốc của ông ta.

Competency (n) /'kɒmpɪtənsi/: năng lực, trí thông minh, kiến thức.

Ex: If this is so, then we must make some major changes in how to view his mental competence.

Nếu điều này là như vậy, thì chúng ta phải thực hiện một số thay đổi lớn trong cách xem năng lực tinh thần của anh ấy.

Ex: The court's competence has been accepted.

Thẩm quyền của tòa án đã được chấp nhận.

Ex: Some employees are enthusiastic about their supervisor's competence and skills.

Một số nhân viên nhiệt tình về năng lực và kỹ năng của người giám sát của họ.

Tư liệu tham khảo: Dictionary of English Usage. Bài viết phân biệt competence or competency được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news