Home » Phân biệt he and I or him and me
Today: 29-05-2020 22:54:49

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt he and I or him and me

(Ngày đăng: 20-04-2020 10:42:50)
           
He và I là đại từ nhân xưng làm chủ ngữ mô tả người thực hiện hành động, him và me là đại từ nhân xưng làm tân ngữ trong câu và đứng sau động từ.

He /hiː/: anh ấy.

Used as the subject of a verb to refer to a man, boy, or male animal that has already been mentioned.

Phân biệt he and I or him and me Được sử dụng làm chủ ngữ của động từ để chỉ một người đàn ông, cậu bé hoặc động vật giống đực đã được đề cập.

Ex: Don't ask Andrew, he won't know.

Đừng hỏi Andrew, anh ấy sẽ không biết.

Ex: There's no need to be frightened, he's a very friendly dog.

Không cần phải sợ hãi nó ấy là một con chó rất thân thiện.

Ex: He was attacked as he was walking home from work late one afternoon.

Anh ta bị tấn công khi anh ta đi làm về muộn vào một buổi chiều.

I /aɪ/: tôi, mình, tớ.

Ex: I want to buy my children everything I never had.

Mình muốn mua cho lũ trẻ tất cả những gì mình không có.

Ex: I have no idea why I just did that.

Tôi không biết tại sao tôi lại làm như thế.

Ex: Now I could just sit and watch the clouds all day.

Bây giờ tôi có thể ngồi và ngắm mây cả ngày.

Him /hɪm/: anh ấy.

Ex: We've just got a new cat but we haven't named him yet.

Chúng ta vừa có một con mèo mới nhưng chúng ta chưa đặt tên cho nó.

Ex: His passport was confiscated by the police to prevent him from leaving the country.

Hộ chiếu của anh ta đã bị cảnh sát tịch thu để ngăn anh ta rời khỏi đất nước.

Ex: If I criticize him, he gets aggressive and starts shouting.

Nếu tôi chỉ trích anh ta, anh ta trở nên hung hăng và bắt đầu la hét.

Me /miː/: tôi.

Ex: He showed me into a cosy little room.

Anh chỉ cho tôi vào một căn phòng nhỏ ấm cúng.

Ex: Why didn't you consult me about this?

Tại sao bạn không hỏi ý kiến ​​tôi về điều này?

Ex: The smoke made me cough.

Khói thuốc làm tôi ho.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết phân biệt he and I or him and me được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news