Home » Caretaker và janitor là gì?
Today: 27-01-2020 06:43:58

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Caretaker và janitor là gì?

(Ngày đăng: 27-12-2019 08:54:18)
           
Cả hai từ đều có nghĩa là người bảo quản, chăm sóc một tòa nhà, trường học hay công trình, người gác cổng, quét dọn văn phòng. Ngoài ra caretaker còn có nghĩa tạm quyền, tạm thời.

Caretaker (n) /ˈkeəteɪkər/ và janitor (n) /ˈdʒænɪtər/: người trông nom, người canh gác, quản gia.

Cả hai từ đều có nghĩa: người được thuê mướn để bảo quản, chăm sóc một tòa nhà, trường học hay công trình, người gác cổng, quét dọn văn phòng. Janitor thông dụng hơn ở Mỹ.

SGV, Caretaker và janitor là gì Ex: John and a janitor/caretaker welcome us, friendly as always.

John và một người canh gác chào đón chúng tôi một cách thân thiện như thường lệ.

Ex: The building’s caretaker reported the fire.

Người trông coi tòa nhà đã báo cáo về vụ cháy.

Ex: He lived on the ground floor of the apartment block, where he worked as a caretaker.

Anh ấy sống ở tầng trệt chung cư và làm việc như một quản gia.

Caretaker còn thông dụng trong vai trò tính từ với nghĩa: cầm quyền tạm thời, tạm quyền.

Ex: A caretaker prime minister 

Một thủ tướng tạm quyền.

Ex: A caretaker government. 

Một chính phủ tạm quyền.

Ex: If no coalition is formed after a finite number of rounds, then a caretaker government forms and no portfolios are distributed.

Nếu không có tổ chức liên hiệp nào được hình thành sau một số vòng hữu hạn, chính phủ tạm quyền sẽ hình thành và không có danh mục đầu tư nào được phân phối.

Tư liệu tham khảo: Dictionary of English Usage. Bài viết caretaker và janitor là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news