Home » Tính cách cởi mở Tiếng Anh là gì
Today: 30-05-2020 23:06:06

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tính cách cởi mở Tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 15-04-2020 15:48:03)
           
Tính cách cởi mở Tiếng Anh là Openness personality, là một người có tính thoải mái, gần gũi trong giao tiếp và dễ dàng cho người khác hiểu tâm tình của bản thân.

Tính cách cởi mở Tiếng Anh là Openness personality /ˈəʊpənnəs/ /ˌpɜːsəˈnæləti/, là tính cách tích cực mà mỗi người cần có.

Tính cách cởi mở giúp cho mọi người vui vẻ, thân thiện với nhau hơn và không phải dè dặt hay nghi ngờ nhau.

Tính cách cởi mở Tiếng Anh là gì, sgv Một số mẫu câu về tính cách cởi mở Tiếng Anh:

My girlfriend is an openness personality person.

Bạn gái của tôi là một người có tính cách cởi mởi với mọi người.

Because of his openness personality, he is loved and respected by everyone.

Nhờ có tính cách cởi mở mà anh ấy được mọi người yêu quý và tôn trọng.

To be a good serve people, an serve people needs to be openness personality to customers.

Để trở thành một người phục vụ tốt thì người phục vụ cần có tính cách cởi mở với khách hàng.

Bài viết tính cách cởi mở Tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news