Home » Cấu trúc 是 ... 的 trong tiếng Trung
Today: 18-01-2020 04:23:34

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cấu trúc 是 ... 的 trong tiếng Trung

(Ngày đăng: 26-09-2019 23:54:31)
           
Cấu trúc 是 ... 的 dùng để nhấn mạnh thời gian xảy ra động tác.

  

 

Cấu trúc 是 ... 的 trong tiếng Trung

Cấu trúc 是 ... 的 trong tiếng Trung

Cấu trúc "是 ... 的" dùng để nhấn mạnh thời gian xảy ra động tác.

Có thể dùng mẫu câu sau: Chủ ngữ + 是 + trạng ngữ chỉ thời gian + động từ + 的

Ví dụ:

他是昨天晚上回国的。

Tā shì zuótiān wǎnshāng huíguó de.

Anh ấy về nước tối hôm qua.

我是一九九四年出生的.

Wǒ shì yījiǔjiǔsì nián chūshēng de.

Tôi sinh vào năm 1994.

Nếu động từ mang theo tân ngữ, thì 的 có thể đặt trước hoặc sau tân ngữ

Ví dụ:

我们是昨天去的图书馆。

Wǒmen shì míngtiān qù de túshūguǎn.

Hôm qua chúng tôi đi thư viện.

我们是昨天去图书馆的。

Wǒmen shì míngtiān qù túshūguǎn de.

Chúng tôi đi thư viện vào hôm qua.

Hình thức phủ định của loại câu này là:

Ví dụ:

他们不是昨天下年看的足球比赛。

Wǒmen bùshì zuótiān xià nián kàn de zúqiú bǐsài.

Không phải là chiều hôm qua chúng tôi xem đá banh đâu.

他不是今天上午打电话的。

Tā búshì jīntiān shàngwǔ dǎ diànhuà de.

Không phải sáng nay anh ta gọi điện thoại đâu.

Chuyên mục cấu trúc 是 ... 的 trong tiếng Trung do Giáo viên tiếng Hoa Trung tâm Ngoại Ngữ Sài Gòn Vina tổng hợp.

 

   

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news