Home » Cấu trúc 负责 trong tiếng Trung
Today: 16-04-2021 06:03:15

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cấu trúc 负责 trong tiếng Trung

(Ngày đăng: 31-03-2021 08:16:27)
           
负责 có nghĩa là phụ trách, chịu trách nhiệm, có trách nhiệm đối với công việc.Có hai cách dùng có thể làm động từ hoặc tính từ trong câu.

Cấu trúc  负责 trong tiếng Trung.

Thông báo: Duy nhất trong năm từ ngày 27/3 - 9/4/2021, giảm học phí 35% còn 423.000đ 1 tháng khi đăng ký khoá học Anh, Hàn, Hoa, Nhật. LH: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Giảm 35% Học Phí Tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật

动 担负责任, 可代名词, 动词, 小句宾语, 可带  "了 ", " 过 ".

Là động từ, có nghĩa là "gánh vác trách nhiệm". Có thể mang tân ngữ là danh từ, động từ, cụm chủ vị. Có thể mang "了", "过".

SGV, Cấu trúc 负责 trong tiếng Trung Ví dụ:

这次明河公司来参观我们公司,谁负责接待?

Lần này công ty Thanh Hà đến tham quan công ty chúng ta, ai sẽ chịu trách nhiệm tiếp đón?

这个工作我们要负责到底.

Công việc này chúng  ta cần phải phụ trách đến cùng.

形 对工作尽责, 认真, 作定语或谓语.

Làm tính từ, có nghĩa là" chăm chỉ có tinh thần trách nhiệm đối với công việc" . Làm định ngữ hoặc vị ngữ.

Ví dụ:

他对工作很负责, 大家都很满意.

Cô ấy đối với công việc rất có trách nhiệm, mọi người đều rất vừa ý .

这不是小兰喜欢的工作, 所以他对这份工作不太负责.

Đây không phải là công việc Tiểu Lan thích, vì vậy cô ấy làm việc không có trách nhiệm lắm.

Bài viết cấu trúc 负责 trong tiếng Trung được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hoa Sài Gòn Vina

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn/

Related news