Home » Cách dùng liên từ 而, 而且 trong tiếng Trung
Today: 05-03-2021 05:14:00

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách dùng liên từ 而, 而且 trong tiếng Trung

(Ngày đăng: 27-01-2021 14:49:44)
           
而 thường nối hai thành phần có ý nghĩa tương đương, biểu thị quan hệ ngang bằng hoặc tương tiến. 而且 chỉ biểu thị ý nghĩa trong hai từ nối, ý nghĩa từ ngữ sau tăng tiến hơn từ ngữ trước.

Cách dùng liên từ 而, 而且 trong tiếng Trung.

Liên từ 而

而 thường nối hai thành phần có ý nghĩa tương đương, biểu thị quan hệ ngang bằng hoặc tăng tiến. cũng có thể nối hai thành phần có ý nghĩa đối lập, biểu thị quan hệ trái ngược.

Ví dụ:

学习外语而不加强口语联系, 那是学 不好的.

Học ngoại ngữ mà không luyện nói nhiều sẽ không giỏi được.

SGV, Cách dùng liên từ 而, 而且 trong tiếng Trung 做四川菜而不加辣椒, 那是做不成的.

Làm món Tứ Xuyên mà không thêm ớt, thì sẽ không thành.

Liên từ 而且

而且 có cách dùng hẹp hơn 而, 而且 chỉ biểu thị ý nghĩa trong hai từ ngữ được nối , ý nghĩa từ ngữ sau tăng tiếm hơn từ ngữ trước. 而且 có thể dùng độc lập, cũng có thể dùng độc lập, cũng có thể kết hợp với "不但 ", "不仅".

Ví dụ:

他不但是我的朋友,  而且是我的兄弟.

Anh ấy không nhứng là bạn của tôi, mà còn là anh em của tôi.

 小兰不但喜欢吃中国菜, 而且还喜欢吃越南菜.

Tiểu Lan không những thích món ăn Trung Quốc , mà còn thich ăn món ăn Việt Nam.

Bài viết cách dùng liên từ 而, 而且 trong tiếng Trung được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hoa Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn/

Related news