Home » 一无所知 trong tiếng Trung là gì ?
Today: 07-07-2022 04:40:58

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

一无所知 trong tiếng Trung là gì ?

(Ngày đăng: 08-03-2022 11:55:52)
           
一无所知 "cái gì cũng không biết" là thành ngữ phổ biến trong tiếng Hoa, mang hàm ý chê bai hiểu biết của người khác.

一无所知: cái gì cũng không biết.

释义什么也不知道.

SGV, 一无所知 - cái gì cũng không biếtví với việc không biết gì hết.

读音: yī wú suǒ zhī.

Âm đọc: yī wú suǒ zhī.

用法: 作谓语, 宾语.

Cách dùng: làm vị ngữ, tân ngữ.

反义词 : 无所不知: wú suǒ bù zhī. 

Thành ngữ trái nghĩa: không có gì là không biết.

对于世界历史, 他一无所知.

Nghĩa: Đối với lịch sử thế giới anh ta không biết một chút gì hết.

对于这件事情, 他一无所知.

Nghĩa: đối với việc này anh ta không biết một chút gì hết.

Bài viết 一无所知 - cái gì cũng không biết được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hoa SGV.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn/

Related news