Home » Cách sử dụng từ 够 trong tiếng Hoa
Today: 07-07-2022 04:39:35

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách sử dụng từ 够 trong tiếng Hoa

(Ngày đăng: 08-03-2022 11:56:46)
           
Từ 够 là trạng từ thường được sử dụng trong tiếng Hoa mang hàm ý đầy đủ của một tình trạng nào đó. Từ 够 luôn đặt trước tính từ trong tiếng Hoa giản thể và phồn thể.

Ý nghĩa:  够  用在形容词前, 后边常有  的. 了 或  的了. 表示达到了某种很高的程度. 用 了.  的了  时前边常有 已经 , 后边是说明变化或表示劝阻的句子.

 够  được đặt trước tính từ, phía sau thường có 的, 了 hoặc 的了, biểu thị đạt được trình độ cao. Khi dùng  了,  的了  phía trước thường có 已经 , phía sau nói rõ sự thay đổi hoặc biểu thị câu khuyên bảo.

SGV, Cách sử dụng “ 够 ” 河内已经够热闹了, 胡志明市还更热闹.

Hà Nội đã đủ nhộn nhịp rồi, thành phố Hồ Chí Minh còn nhộn nhịp hơn.

他的工作真是够辛苦了, 回到家时只想睡觉.

Công việc của anh ấy thật sự đủ vất vả rồi, về đến nhà chỉ muốn ngủ thôi.

V今天天气够冷了. 

Hôm nay thời tiết đủ lạnh rồi.

Chú ý: 否定时不用  的.

Phủ định không dùng  的 

我的汉语还不够好.

Tiếng Hoa của tôi vẫn chưa tốt.

Bài viết Cách sử dụng từ 够 trong tiếng Hoa được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hoa SGV.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn/

Related news