Home » Phó từ 一直 trong tiếng Trung
Today: 07-07-2022 05:19:07

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phó từ 一直 trong tiếng Trung

(Ngày đăng: 08-03-2022 11:57:31)
           
Phó từ 一直 nghĩa là thẳng một mạch,thẳng tuốt, dùng để biểu đạt tính chất luôn luôn và liên tục của hành động, trạng thái, sự kiện.

Cách dùng phó từ 一直 trong tiếng Trung

Phó từ biểu thị động tác tiến hành theo một hướng.

SGV, Phó từ  一直 trong tiếng Trung

 从这儿一直往西走, 就到清华大学了.

Từ đây bạn cứ đi về phía tây sẽ đến đại học Thanh Hoa thôi.

你一直走, 前面就是小卖部.

Bạn cứ đi thẳng phía trước chính là căn tin.

Biểu thị động tác hoặc trạng thái liên tục không thay đổi không gián đoạn.

大雨一直下了三天, 现在哪儿都是水.

Mưa to liên tục 3 ngày luôn, bây giờ chỗ nào cũng toàn là nước hết.

我一直在等我侄子的电话.

Tôi liên tục đợi điện thoại của cháu tôi.

他的生意一直很顺利.

Công việc làm ăn của ông ta luôn luôn gặp thuận lợi.

Bài viết phó từ 一直 trong tiếng Trung được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hoa SGV.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn/

Related news