Home » Tính từ ”好” làm bổ ngữ chỉ kết quả trong tiếng Hoa
Today: 22-01-2021 12:15:41

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tính từ ”好” làm bổ ngữ chỉ kết quả trong tiếng Hoa

(Ngày đăng: 13-01-2021 17:18:44)
           
Tính từ ”好” làm bổ ngữ chỉ kết quả trong tiếng Hoa biểu thị mức độ hoàn thành, hoàn thiện, sự chắc chắn của kết quả của hành động trong tiếng Hoa.

形容词”好”作结果补语: Tính từ ”好” làm bổ ngữ chỉ kết quả.

Thông báo: Duy nhất trong năm từ ngày 13 - 26/01/2021, giảm học phí 60% còn 260.000đ 1 tháng khi đăng ký khoá học Anh, Hàn, Hoa, Nhật. LH: 0902 516 288 cô Mai. -> Chi tiết.

Giảm 60% Học Phí Mừng Xuân 2021

表行动作完成或达到完善的地步例如:.

Biểu thị hành động đã hoàn thành hoặc đến mức độ hoàn thiện.

饭已经 做好了.

Mǐfàn zhǔ hǎole.

saigonvina, Tính từ ”好”làm bổ ngữ chỉ kết quả trong tiếng Hoa Cơm đã làm xong rồi.

我一定要学好中文.

Wǒ yīdìng huì xuéhǎo zhōngwén.

Tôi nhất định học tốt tiếng Trung. 

“好” 作结果补语,有时也表行“定”的意思。.

“好” làm bổ ngữ chỉ kết quả, đôi khi cũng biểu thị ý chắc chắn, xác định.

我们说好了八点去.

Wǒmen jiàng zài bā diǎn yǐhòu wánchéng.

Chúng tôi nói xong 8h đi. 

时间约好了.

Yùyuē shíjiān.

Thời gian hẹn xong rồi. 

Tư liệu tham khảo: Giáo trình 301 câu tiếng Hoa đàm thoại. Bài viết tính từ ”好”làm bổ ngữ chỉ kết quả trong tiếng Hoa được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hoa Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news