Home » Cách dùng 文武双全 trong tiếng Hoa
Today: 18-01-2020 18:34:20

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách dùng 文武双全 trong tiếng Hoa

(Ngày đăng: 15-11-2019 19:20:36)
           
Cách dùng 文武双全 trong tiếng Hoa là một người đều biết cả văn lẫn võ. Văn chương và võ nghệ xuất chúng, dùng làm vị ngữ, tân ngữ.

Cách dùng 文武双全 trong tiếng Hoa.

文武双全 (Wénwǔ shuāngquán): văn võ song toàn.

SGV, Cách dùng 文武双全 trong tiếng Hoa Ví với việc một người nào đó đều biết cả văn lẫn võ. Văn chương và võ nghệ xuất chúng.

读音 (wén wǔ shuāng quán): âm đọc.

Cách dùng: làm vị ngữ, tân ngữ.

Ví dụ: 

他是个文武双全的人。

Tā shìgè wénwǔ shuāngquán de rén.

Anh ta là một người văn võ song toàn.

他是一个既懂文学又懂武术的人

Tā shì yīgè jì dǒng wénxué yòu dǒng wǔshù de rén.

Ông là một người hiểu cả văn lẫn võ.

Tư liệu tham khảo: Giáo trình Hán ngữ. Bài viết cách dùng 文武双全 trong tiếng Hoa được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hoa Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news