Home » Từ 一路顺风 trong tiếng Hoa
Today: 29-05-2020 23:38:37

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Từ 一路顺风 trong tiếng Hoa

(Ngày đăng: 03-02-2020 09:12:08)
           
Từ 一路顺风 trong tiếng Hoa là thuận buồm xuôi gió, đi đường bình an dùng nhiều trong việc chúc cho trước khi đi xa.

Từ 一路顺风 trong tiếng Hoa.

一路顺风 (Yīlù shùnfēng): thuận buồm xui gió.

Ý nghĩa: đi đường bình an (dùng nhiều trong việc chúc cho người trước khi đi xa).

读音 (yí lù shùn fēng): âm đọc.

Thành ngữ đồng nghĩa:

一路顺风.

(Yīlù shùnfēng).

Chuyến đi Bon.

上路平安. 

(Shàng lù píng ān).

Bình yên trên đường.

Cách dùng: làm vị ngữ, tân ngữ.

SGV, Từ 一路顺风 trong tiếng Hoa Ví dụ: 

祝你一路顺风是我最喜欢的歌之一。

Zhù nǐ yīlù shùnfēng shì wǒ zuì xǐhuān de gē zhī yī.

Chúc bạ thượng lộ bình an là một trong những bài hát tiếng mà tôi thích nhất.

临离别时,人们常说一路顺风。

Lín líbié shí, rénmen cháng shuō yīlù shùnfēng.

Khi sắp đi xa thì người ta thường chúc nhau đi đường bình an.

Tư liệu tham khảo: Giáo trình Hán ngữ. Bài viết từ 一路顺风 trong tiếng Hoa được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hoa Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news