Home » Thành ngữ 大吉大利 đại cát đại lợi bằng tiếng Hoa
Today: 06-08-2020 00:19:30

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thành ngữ 大吉大利 đại cát đại lợi bằng tiếng Hoa

(Ngày đăng: 20-04-2020 14:17:59)
           
大吉大利 đại cát đại lợi, muốn nói mọi thứ đều rất tốt đẹp, may mắn, thuận lợi, thường là lời chúc, lời phán đoán, tiên đoán trước kết quả một sự kiện.

Thành ngữ đại cát đại lợi trong tiếng Hoa và ý nghĩa

大吉大利 /dà jí dà lì/: đại cát đại lợi.

sài gòn vina, thành ngữ 大吉大利 đại cát đại lợi bằng tiếng Hoa 非常吉祥、顺利。旧时用于占卜和祝福。

Ý nghĩa: rất cát tường, thuận lợi. Thời trước dùng để coi bói và chúc phúc.

用法:作谓语、定语、宾语;含褒义 。

Cách dùng: làm vị ngữ, định ngữ, tân ngữ, mang nghĩa tốt.

Ví dụ:

得一大吉大利之兆 。

Có một điềm báo may mắn.

大吉大利属于你 。

May mắn thuộc về bạn.

新年的第一天的时候人们参观他们的朋友、互相祝愿新年大吉大利 。

Khi ngày đầu tiên của năm mới mọi người đều đến thăm nhà bạn bè cùng chúc nhau năm mới vui vẻ đại cát đại lợi.

Tư liệu tham khảo: Từ điển thành ngữ. Bài viết thành ngữ 大吉大利 đại cát đại lợi bằng tiếng Hoa được tổng hợp bởi giáo viên trung tiếng Hoa Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news