Home » Cách sử dụng trợ từ TE (て)
Today: 20-01-2022 23:25:25

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách sử dụng trợ từ TE (て)

(Ngày đăng: 11-05-2021 10:38:09)
           
Cách sử dụng trợ từ TE (て) như thế nào? Dùng trong ngữ cảnh gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn về trợ từ này.

Cách sử dụng trợ từ TE (て):

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

1. Dùng để tiếp nối các hành động.

私は朝ごはんを食べ、学校へいきます。Tôi ăn sáng rồi đến trường.

2. Chỉ trạng thái đang tiến hành động tác.

私は本を読んいます。Tôi đang đọc sách.

3. Chỉ nguyên nhân, lý do.

忙しく、ドラマを見ません。 bận nên tôi không xem phim được.

4. Biểu thị trạng thái.

Biểu thị trạng thái của chủ ngữ:

兄は今、日本に行っいます。Anh tôi bây giờ đang đi Nhật.SGV, Cách sử dụng trợ từ TE (て)

Chỉ trạng thái của đồ vật:

あの部屋には大きい絵がかけあった。Ở trong phòng kia đang có bức tranh lớn được treo.

5. Dùng trong câu khi mình tặng hay nhận từ người khác cái gì đó.

キムさんはいろいろとお世話をしいただき、ありがとうございました。Được anh Kim giúp đỡ mọi điều, tôi rất cám ơn.

6. Sử dụng trong trường hợp động tác lặp đi lặp lại.

一周間に二度英語学校に行っている。Một tuần hai lần tôi đều đến trường học tiếng Anh.

7. Chỉ động tác được tiến hành với trạng thái như thế nào.

私は楽しん仕事をしています。Tôi vui vẻ làm việc.

8. Dùng để sắp xếp các tính từ trong câu.

彼女はきれい、わかいです。Cô ấy đẹp lại trẻ.

9. Cách nói lược bớt của câu đề nghị.

ちょっと、待っ。Chờ một chút.

"Cách sử dụng trợ từ TE (て)" được tổng hợp bởi trường Nhật ngữ SaiGon Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news