Home » Cấu trúc V + (으)면서 / N + (이)면서
Today: 18-08-2022 01:59:09

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cấu trúc V + (으)면서 / N + (이)면서

(Ngày đăng: 09-03-2022 09:55:09)
           
Hình thức liên kết câu V + (으)면서 / N + (이)면서 dùng để liên kết hai vế câu hoặc hai câu, thể hiện hai động tác xảy ra đồng thời. Có ý nghĩa là: Vừa… vừa…

Cấu trúc V + (으)면서 / N + (이)면서

Hình thức liên kết câu V + (으)면서 / N + (이)면서 dùng để liên kết hai vế câu hoặc hai câu, thể hiện hai động tác xảy ra đồng thời. Có ý nghĩa là: Vừa… vừa…

V + (으)면서: Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là phụ âm, trừ phụ âm ㄹ

V +면서: Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là nguyên âm hoặc phụ âm ㄹ

N +이면서: Dùng khi kết hợp với danh từ

V + (으)면서

Ví dụ:

SGV, Cấu trúc V + (으)면서 / N + (이)면서저는 영화를 보면서 콜라를 마셨어요. (Tôi vừa uống coca vừa xem phim.)

음악을 들으면서 운전을 해요. (Vừa nghe nhạc vừa lái xe.)

V +면서

Ví dụ:

꽃은 예쁘먼서 향기가 좋아요. (Bông hoa vừa đẹp vừa thơm.)

가족을 생각하면서 편지를 씁니다. (Vừa nghĩ về gia đình vừa viết thư.)

N +이면서

Ví dụ:

제 여동생은 회계원이면서 비서입니다. (Em gái tôi vừa là kế toán vừa là thư ký.)

남 씨는 사업가면서 영어 선생님입니다. (Nam vừa là doanh nhân vừa là giáo viên tiếng Anh.)

Chuyên mục cấu trúc V + (으)면서 / N + (이)면서 do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SGV tổng hợp.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news