Home » Cấu trúc liên kết V/A + 아(어/여)야
Today: 18-08-2022 02:17:53

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cấu trúc liên kết V/A + 아(어/여)야

(Ngày đăng: 09-03-2022 09:54:29)
           
Cấu trúc liên kết V/A + 아(어/여)야 diễn tả câu/vế trước là tiền đề, vế sau là kết quả. Có nghĩa: phải... thì mới...

 

Cấu trúc liên kết V/A + (/)

Cấu trúc liên kết V/A + (/) diễn tả câu/vế trước là tiền đề, vế sau là kết quả. Có nghĩa: phải... thì mới...

Cấu trúc:Cấu trúc liên kết V/A + 아(어/여)야

공부를 합니다 + 시험을 봅니다 -> 공부를 해야 시험을 봅니다.

- Có học thì mới thi tốt được.

돈이 많습니다 + 유학을 수 있습니다 -> 돈이 많아야 유학을 갈 수 있습니다.

- Có nhiều tiền thì mới đi du học được.

일찍 일어나다 + 아침을 먹을 있습니다 -> 일찍 일어나야 아침을 먹을 있습니다.

- Có dậy sớm thì mới ăn sáng được.

Ví dụ:

당신은 최선을 다해야 성공할 있습니다. (Phải cố gắng hết sức thì mới có thể thành công.)

한글을 먼저 알아야 한국말을 공부할 있습니다. (Phải biết bảng chữ cái tiếng Hàn trước thì mới học tiếng Hàn được.)

한국나이로 20살이 되어야 술을 있습니다. (Ở Hàn Quốc bạn phải đủ 20 tuổi mới có thể mua rượu.)

Lưu ý:

Cấu trúc liên kết V/A + (/) không dùng được với động từ 이다아니다.

Chuyên mục "Cấu trúc liên kết V/A + (/)" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SGV tổng hợp.

 

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news