Home » Ngữ pháp tiếng Hàn 을까 봐 (서)
Today: 07-07-2022 05:15:45

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngữ pháp tiếng Hàn 을까 봐 (서)

(Ngày đăng: 09-03-2022 10:56:42)
           
Cùng Ngoại ngữ SGV tìm hiểu về ngữ pháp tiếng Hàn 을까 봐(서), đây là ngữ pháp trung cấp thể hiện sự lo lắng về việc gì đó.

Ngữ pháp tiếng Hàn 을까 봐(서)

Ý nghĩa: Lo lắng, sợ là… nên…

Công thức:

V + 았/었을까 봐(서)

V + 을/ㄹ까 봐(서)

A + (으)ㄹ까 봐(서)

N +일까 봐(서)

ngu phap tieng hanCách dùng: Sử dụng trong trường hợp lo lắng, sợ 1 việc, sự vật nào đó thể hiện ở vế trước, dẫn đến hành động ở vế thứ 2.

Ví dụ:

여권을 잃어버릴까 봐서 집에 두고 왔어요.

[yo-kwo-nul i-ro-bo-ril-kka bwa-so ji-pe tu-ko wa-sso-yo]

Tôi sợ mình sẽ làm mất hộ chiếu nên đã để nó ở nhà rồi.

친구가 화가 났을 까봐 전화를 해 봤어요.

[jjin-ku-ka hwa-ka na-ssul kka-bwa jon-hwa-rul he bwa-sso-yo]

Tôi sợ là bạn đã nổi giận nên đã gọi điện thoại thử rồi.

Chú ý: có thể dùng “ 을까 봐(서)”, “을까 싶어(서)”, và “을 지도 몰라(서)” để thay thế cho nhau.

Ví dụ:

약속을 잊어버렸을까 봐 확인 전화를 했어요.

[ya-so-kul i-jo-bo-ryo-ssul-kka bwa hwa-kin jon-hwa-rul he-sso-yo]

Tôi sợ mình đã quên lời hẹn nên đã gọi điện thoại xác nhận lại.

약속을 잊어버렸을까 싶어 확인 전화를 했어요.

[ya-so-kul i-jo-bo-ryo-ssul-kka si-po hwa-kin jon-hwa-rul he-sso-yo]

Tôi sợ mình đã quên lời hẹn nên đã gọi điện thoại xác nhận lại.

약속을 잊어버렸을 지도 몰라서 확인 전화를 했어요.

[ya-so-kul i-jo-bo-ryo-ssul ji-to mon-la-so hwa-kin jon-hwa-rul he-sso-yo]

Tôi sợ mình đã quên lời hẹn nên đã gọi điện thoại xác nhận lại.

Chú ý: So sánh giữa “을까 봐(서)” và “을까 보다”, là ““을까 봐(서)” thể hiện sự lo lắng, còn “을까 보다”, nằm ở cuối mệnh đề, thể hiện cho 1 kế hoạch nhưng chưa chắc chắn.

Có thể dùng “을까 보다”, “을까 싶어(서)”, và “을 지도 몰라(서)” “을까 하다”để thay thế cho nhau.

Ví dụ: 

내일은 오래만에 집에 푹 쉴까 봐요.

[ne-i-run o-re-ma-ne ji-pe puk suyl-kka bwa-yo]

Ngày mai tôi sẽ ở nhà nghỉ ngơi thoải mái sau 1 thời gian dài.

Chuyên mục "Ngữ pháp tiếng Hàn 을까 봐(서)" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SGV tổng hợp.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news