Home » Ngữ pháp tiếng Hàn 은 감이 있다
Today: 07-07-2022 06:11:05

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngữ pháp tiếng Hàn 은 감이 있다

(Ngày đăng: 09-03-2022 10:55:30)
           
Cùng Ngoại ngữ SGV tìm hiểu về ngữ pháp tiếng Hàn 은 감이 있다 - ngữ pháp trung cấp được sử dụng trung trường hợp khi nảy sinh suy nghĩ hoặc cảm nhận nào đó trước 1 sự việc.

Ngữ pháp tiếng Hàn 은 감이 있다 

Công thức: A + 은/ㄴ감이 있다

Cách dùng: Được sử dụng trong trường hợp khi nảy sinh suy nghĩ hoặc cảm nhận nào đó trước 1 sự việc.

Ý nghĩa: Nghĩ rằng là…, cảm nhận rằng là…

Ví dụ:

1. 가 : 선생님, 지금부터 열심히 공부하면 제가 대학교에 합격할 수 있을까요?

[son-seng-nim, ji-kum-bu-tho yol-si-mi kong-bu-ha-myon je-ka te-hak-kyo-e hap-kyo-khal su i-ssul-kka-yo]

가 : Thầy, từ bây giờ em bắt đầu học tập chăm chỉ thì em có thể đậu đại học chứ?

나: 좀 늦은 감이 있지만 지금부터라도 열심히 하면 좋겠다.

[jom nu-jun ka-mi it-ji-man ji-kum-bu-tho-ra-to yol-sim-hi ha-myon jot-ket-ta]

나 : Tôi nghĩ rằng cũng hơi trễ, nhưng nếu nói bắt đầu từ bây giờ thì cũng sẽ tốt.

Ngu phap tieng han2. 가 : 오늘 산 치마인데 어때요?

[o-nul san jji-ma-in-te o-tte-yo]

가 : Chiếc váy mà tôi mua hôm nay thế nào?

나 : 예쁘기는 한데 좀 짧은 감이 있네요.

[ye-bbu-ki-nun han-te jom jjal-pun ka-mi in-ne-yo]

나 : Đẹp thì đẹp nhưng tôi nghĩ nó hơi ngắn.

Chú ý: Có thể dùng cấu trúc “은 (ㄴ) 감이 없지 않다” ( 2 phủ định sẽ thành khẳng định) thay thế cho “은 감이 있다”.

Ví dụ:

민호의 농담은 지나친 감이 있다.

[min-ho-e nong-ta-mun ji-na-jjin ka-mi it-ta]

Tôi nghĩ là lời nói đùa của Minho quá đáng.

민호의 농담은 지나친감이 없지 않다.

[min-ho-e nong-ta-mun ji-na-jjin-ka-mi op-ji an-tha]

Tôi nghĩ rằng lời nói đùa của Minho không phải là không quá đáng.

Chuyên mục "Ngữ pháp tiếng Hàn 은 감이 있다" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SGV tổng hợp.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news